Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Trulicity

ATC-kode: A10BJ05

Gjelder injeksjon
Indikasjon: Del 1/1 Diabetes mellitus type 2
Diagnosekoder

ICD-10: E11/ ICPC-2: T90

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E11
ICPC-2: T90

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: E11

Krav til tidligere behandling

Monoterapi:

metformin (ATC-kode A10BA02)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Vedlegget gjelder for Trulicity som monoterapi.

Trulicity er forhåndsgodkjent ved § 2 i kombinasjon med enkelte andre legemidler fra 01.09.2015.
Trulicity er forhåndsgodkjent ved § 2 i kombinasjon med insulin fra 01.07.2017. 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.