Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Aricept, Donepezil

ATC-kode: N06DA02

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Demens med Lewylegemer
Diagnosekoder

ICD-10: G31.8 / ICPC-2: P70

Hjemmel

§ 3a, jf. §2 
 ICD-10: -70
 ICPC-2: -70

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G31

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, psykiatri, nevrologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.