Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Digimerck, Digimerck Pico

ATC-kode: C01AA04 ikke-markedsførte preparater

Indikasjon: Del 1/2 Hjertesvikt
Diagnosekoder

ICD-10: I50 / ICPC-2: K77

Hjemmel

§ 3 a, jf. § 2
ICD-10: I50
ICPC-2: K77 

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: I50

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode:C01AA05 (digoksin mikstur / tabletter). Ingen krav til tidligere behandling ved terminal nyresvikt (GFR <15 ml/min)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Indikasjon: Del 2/2 Atrieflimmer/atrieflutter
Diagnosekoder

ICD-10:I48 / ICPC-2: K78

Hjemmel

§ 3 a, jf. § 2
ICD-10:I48
ICPC-2: K78 

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: I48

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode: C01AA05 (digoksin mikstur / tabletter). Ingen krav til tidligere behandling ved terminal nyresvikt (GFR < 15 ml/min)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.