Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Aerius

ATC-kode: R06AX27

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Angioødem / Quinckes ødem
Diagnosekoder

ICD-10:T78.3 / ICPC-2:A92 Angionevrotisk ødem

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: T78.3
ICPC-2: A92

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: T78.3

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra spesialst i anestesiologi, dermatologi, øre-nese-halssykdommer, barnesykdommer, indremedisin eller av lege ved tilsvarende sykehusavdelinger.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.