Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.07.2019

Legemiddelnavn: Dexamfetamine EssPharm mikstur

ATC-kode: N06BA02, A-preparat

Indikasjon: Del 1/2 Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD og ADD) hos voksne
Diagnosekoder

ICD-10: F90 / ICPC-2: P81 Hyperkinetiske forstyrrelser

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F90 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: F90
ICPC-2: P81 

Krav til tidligere behandling

Ritalin kapsel med modifisert frisetting 
eller

Medikinet kapsel med modifisert frisetting

eller

Metylphenidate kapsel med modifisert frisetting

Dersom brukeren har startet opp behandling med et annet markedsført metylfenidatpreparat med depotformulering kan dette sidestilles med bruk av ett av de forhåndsgodkjente legemidlene som er nevnt over. Helsedirektoratet har gjort unntak fra kravet til forhåndsgodkjente i disse tilfellene.  

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i  psykiatri, nevrologi, rus- og avhengighetsmedisin, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Før fylte 23 år kan søknaden også komme fra en spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 

Merknad

Legemidlet er forhåndsgodkjent med denne indikasjonen til barn og ungdom (fra 6 år til og med 17 år).

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Indikasjon: Del 2/2 Narkolepsi
Diagnosekoder

ICD-10: G47.4 / ICPC-2: P06 Narkolepsi og katapleksi

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G47.4

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G47.4
ICPC-2: P06

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i barnesykdommer, psykiatri, nevrologi, rus- og avhengighetsmedisin, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.