Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.07.2019

Legemiddelnavn: Dexamfetamine campus, Deksamfetaminsulfat, Dexamin, Dexedrine, Metamina

ATC-kode: N06BA02 ikke-markedsførte preparater, A-preparater

Gjelder tabletter og depotkapsler
Indikasjon: Del 1/3 Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD og ADD) hos barn og ungdom (fra 6 år til og med 17 år)
Diagnosekoder

ICD-10: F90 / ICPC-2: P81 Hyperkinetiske forstyrrelser

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F90

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: F90
ICPC-2: P81 
 

Krav til tidligere behandling

Behandling med deksamfetamin startet etter 15.09.2015:

De forhåndsgodkjente legemidlene Attentin (deksamfetamin) tabletter (ATC-kode N06BA02)
og
Dexamfetamine EssPharm mikstur (ATC-kode N06BA02).

Behandling med deksamfetamin startet før 15.09.2015:
Minst ett forhåndsgodkjent metylfenidatpreparat med ATC-kode N06BA04.

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, nevrologi, rus- og avhengighetsmedisin, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/3 Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD og ADD) hos voksne
Diagnosekoder

ICD-10: F90 / ICPC-2: P81 Hyperkinetiske forstyrrelser

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F90

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: F90
ICPC-2: P81 
 

Krav til tidligere behandling

Ritalin kapsel med modifisert frisetting

eller

Medikinet kapsler med modifisert frisetting

eller

Metylphenidate kapsel med modifisert frisetting

Dersom brukeren har startet opp behandling med et annet markedsført metylfenidatpreparat med depotformulering kan dette sidestilles med bruk av ett av de forhåndsgodkjente legemidlene som er nevnt over. Helsedirektoratet har gjort unntak fra kravet til forhåndsgodkjente i disse tilfellene.
 

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i psykiatri, nevrologi, rus- og avhengighetsmedisin, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Før fylte 23 år kan søknaden også komme fra en spesialist i barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/3 Narkolepsi
Diagnosekoder

ICD-10: G47.4 / ICPC-2: P06 Narkolepsi og katapleksi

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G47.4

Før 1. januar 2018:

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G47.4
ICPC-2: P06 
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, nevrologi, rus- og avhengighetsmedisin, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.