Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Cimetidine, Cimetidin, Tagamet

ATC-kode: A02BA01, ikke-markedsført legemiddel

Indikasjon: Del 1/8 Gastroøsofageal reflukssykdom
Diagnosekoder

ICD-10:K21 / ICPC-2: D84 Gastroøsofageal reflukssykdom

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K21

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K21
ICPC-2: D84

 

 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode A02BA02 (ranitidin)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/8 Zollinger‑Ellisons syndrom
Diagnosekoder

ICD-10:E16.4 / ICPC-2: D86 Unormal gastrinsekresjon

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E16.4

 

Før 1. januar 2018:
§ 3b

Krav til tidligere behandling

Minst ett markedsført legemiddel med ATC-kode A02BA02 (ranitidin)
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

 

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 3/8 Systemisk mastocytose med symptomer på økt magesyresekresjon
Diagnosekoder

ICD-10: C96.2, D47.0 eller Q82.2
ICPC-2: B75

Hjemmel

§ 3 ICD-10: C96.2 eller D47.0 eller Q82.2

 

Før 1. januar 2018:
§ 3b

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, kirurgi, øre-nese-halssykdommer, hud- og veneriske sykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdelinger

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 4/8 Ulcusprofylakse hos barn med kreft
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -61

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10:-61
ICPC-2:-61

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om at medlemmet har symptomer som krever behandling

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling
 

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, onkologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling
 

Merknad

Symptomlindring med H2-reseptorantagonister som støttebehandling omtales i Helsedirektoratets nasjonale behandlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn.

 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 5/8 Profylakse mot tilbakefall av legemiddelinduserte duodenalsår
Diagnosekoder

 

 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -61

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a jf. § 2
ICD-10: - 61
ICPC-2: - 61

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket preparatet som gir økt risiko for ulcus

Krav til tidligere behandling

Minst ett markedsført legemiddel med ATC-kode A02BA02 (ranitidin)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

 

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 6/8 Behandling av legemiddelinduserte duodenalsår og/eller magesår
Diagnosekoder

ICD-10: K25 / ICPC-2: D86 magesår

ICD-10: K26 / ICPC-2: D85 duodenalsår/tolvfingertarmsår

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K25/K26

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K25 eller K26
ICPC-2: D86 eller D85

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket preparatet som gir økt risiko for ulcus

Krav til tidligere behandling

Minst ett markedsført legemiddel med ATC-kode A02BA02 (ranitidin)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken,jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

 

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 7/8 Sår i magesekk eller tolvfingertarm som ikke skyldes bruk av legemiddel
Diagnosekoder

ICD-10: K25 / ICPC-2: D86 magesår
ICD-10: K26 / ICPC-2: D85 duodenalsår/tolvfingertarmsår

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K25/K26

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K25 eller K26
ICPC-2:D86 eller D85

 

Krav til tidligere behandling

Minst ett markedsført legemiddel med ATC-kode A02BA02 (ranitidin)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Behandling med disse preparatene er ofte kortvarige, og omfattes i slike tilfeller ikke av blåreseptforskriften.

Saksbehandler utreder saken,jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 8/8 Sår i spiserør
Diagnosekoder

ICD-10: K22.1 / ICPC-2: D84 Sår i spiserør

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K22.1

Før 1. januar 2018:
§ 3b

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken,jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

 

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.