Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 14.10.2019

Legemiddelnavn: Audalis tabletter, Atomoxetine kapsler, Strattera kapsler

ATC-kode: N06BA09

Indikasjon: Del 1/2 Hyperkinetisk forstyrrelse hos voksne (ADHD og ADD)
Diagnosekoder

ICD-10: F90 / ICPC-2: P81 Hyperkinetiske forstyrrelser

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F90

Før 1.  januar 2018:
§ 3a,   jf. § 2
ICD-10: F90
ICPC-2: P81 
 

Krav til tidligere behandling

Minst ett markedsført depotpreparat med ATC-kode N06BA04

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 

Merknad

Del 1/2 av vedlegget omfatter voksne med hyperkinetiske forstyrrelser uten tilleggslidelser, eventuelt med andre relaterte diagnoser enn de som er oppgitt på del 2/2. 

Helsedirektoratet har gjort unntak fra kravet til forhåndsgodkjente når brukeren har startet opp behandling med et annet markedsført metylfenidatpreparat med depotformulering enn Ritalin eller Medikinet kapsler med modifisert frisetting. 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikkeer oppfylt. 
 

Indikasjon: Del 2/2 Hyperkinetisk forstyrrelse hos voksne (ADHD og ADD)
Diagnosekoder

Diagnose:
ICD-10: F90 / ICPC-2: P81 Hyperkinetiske forstyrrelser

Relaterte diagnoser: 
ICD-10: F10 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av alkohol
ICD-10: F11 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av opiater
ICD-10: F12 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av cannabinoider
ICD-10: F13 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av sedativa og hypnotika
ICD-10: F14 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av kokain
ICD-10: F16 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av hallusinogener
ICD-10: F18 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flyktige løsemidler 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F90
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 

Merknad

Del 2/2 av vedlegget omfatter voksne med hyperkinetiske forstyrrelser, som også har en av de relaterte diagnosene. 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.