Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.09.2018

Legemiddelnavn: Abilify tabletter, Aripiprazol tabletter

ATC-kode: N05AX12

Indikasjon: Del 1/1 Tics / Tourettes syndrom hos barn og ungdom under 18 år
Diagnosekoder

ICD-10: F95 / ICPC-2: P10
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F95
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra en spesialist i psykiatri, nevrologi, barnesykdommer eller barne- og ungdomspsykiatri, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.  

Den aktuelle bruken er anbefalt i en anerkjent terapianbefaling for barn (Barnelegeforeningens Generell veileder i pediatri).