Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2018

Legemiddelnavn: Acarizax smeltetablett

ATC-kode: V01AA03

Indikasjon: Del 1/3 Allergisk rinitt mot husstøvmidd hos barn under 12 år
Diagnosekoder

ICD-10: J30 / ICPC-2: R97

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J30

Før 1. januar 2018:
§ 3 jf § 2
ICD-10: J30
ICPC-2: R97 
 

Vilkår

Diagnosen skal være påvist med en positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE-test mot husstøvmidd

Krav til tidligere behandling

Minst to legemidler i ATC-gruppe R06A med ulike virkestoff
og
minst ett legemiddel i ATC-gruppe R01AD  eller H02AB 

Preparatene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk. Det gis ikke stønad til legemidler som skal brukes diagnostisk (påvise eller avkrefte sykdom/skade).

Preparatet ble forhåndsgodkjent til ungdom (12-17 år) og voksne fra 15.05.18.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 
 

Indikasjon: Del 2/3 Allergisk konjunktivitt
Diagnosekoder

ICD-10: H10.1 / F71 Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt

Hjemmel

§ 3 ICD-10: H10.1

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: H10.1
ICPC-2: F71

Krav til tidligere behandling

Minst to legemidler i ATC-gruppe R06A med ulike virkestoff
og
minst ett legemiddel i ATC-gruppe S01G 

Legemidlene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk. Det gis ikke stønad til legemidler som skal brukes diagnostisk (påvise eller avkrefte sykdom/skade).

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken   dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 3/3 Allergisk astma kombinert med allergisk rinitt mot husstøvmidd hos barn under 18 år
Diagnosekoder

ICD-10: J45 / ICPC-2: R96

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J45

Før 1. januar 2018:
§ 3 jf § 2
ICD-10: J30
ICPC-2: R97

Vilkår

Brukere med allergisk astma mot husstøvmidd skal samtidig ha allergisk rinitt mot husstøvmidd, jf. indikasjonen.

Diagnosen skal være påvist med en positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE-test mot husstøvmidd.
 

Krav til tidligere behandling

Minst ett legemiddel i ATC-gruppe R03AK eller R03BA 

Preparatene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk. Det gis ikke stønad til legemidler som skal brukes diagnostisk (påvise eller avkrefte sykdom/skade).

Preparatet ble forhåndsgodkjent til voksne fra 15.05.18.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken   dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.