Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2018

Legemiddelnavn: ALK 503 Dermatophagoides pteronyssinus, Alutard SQ Dermatophagoides pteronyssinus, Alutard SQ Husstøvmidd mix injeksjonsvæske, Aquagen SQ husstøvmidd injeksjonsvæske, Staloral middmix munnspray

ATC-kode: V01AA03 ikke-markedsførte preparater

Indikasjon: Del 1/3 Allergisk rinitt
Diagnosekoder

ICD-10: J30 / ICPC-2: R97

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J30
 

Før 1. januar 2018:
§ 3 jf. § 2
ICD-10: J30
ICPC-2: R97

Krav til tidligere behandling

Legemiddel med ATC-kode V01AA03 (Acarizax smeltetabletter)

og

minst to legemidler i ATC-gruppe R06A med ulike virkestoff

og

minst ett legemiddel i ATC-gruppe R01AD eller H02ABBarn under 12 år: Ikke krav til Acarizax smeltetabletter

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk. Det gis ikke stønad til legemidler som skal brukes diagnostisk (påvise eller avkrefte sykdom/skade).


Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.


Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 2/3 Allergisk konjunktivitt
Diagnosekoder

ICD-10: H10.1 / F71

Hjemmel

§ 3 ICD-10: H10.1

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: H10.1
ICPC-2: F71

Krav til tidligere behandling

Minst to legemidler i ATC-gruppe R06A med ulike virkestoff
og

minst ett legemiddel i ATC-gruppe S01G


De legemidlene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk. Det gis ikke stønad til legemidler som skal brukes diagnostisk (påvise eller avkrefte sykdom/skade).

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken   dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 3/3 Astma
Diagnosekoder

ICD-10: J45 / ICPC-2: R96

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J45

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: J45
ICPC-2: R96

Krav til tidligere behandling

Minst ett legemiddel i ATC-gruppe R03AK eller R03BA
og
minst ett legemiddel i ATC-gruppe R03AC


De legemidlene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk. Det gis ikke stønad til legemidler som skal brukes diagnostisk (påvise eller avkrefte sykdom/skade).

Saksbehandler   utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken   dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlene   er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.