Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Legemiddelnavn: Glucobay tabletter

ATC-kode: A10BF01

Indikasjon: Del 1/1 Diabetes mellitus type 1,5 / Latent onset diabetes of adults (LADA)
Diagnosekoder

ICD-10: E10
ICPC-2: T89

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
  ICD-10: E10
  ICPC 2: T89

Fra 1. januar 2018:

 § 3  ICD-10:E10

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir   en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.