Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 51. Vilkår for spesialistgodkjenning

Helsedirektoratets kommentarer

Paragraf 51 gjelder vilkår for rett til spesialistgodkjenning.

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å gi forskrifter om vilkår for godkjenning av autorisert helsepersonell som spesialister innen en avgrenset del på det helsefaglige området.

Av helsepersonellgruppene som har rett til autorisasjon etter helsepersonelloven § 48 første ledd, er det kun leger, tannleger og sykepleiere som på fastsatte vilkår kan få offentlig spesialistgodkjenning. 

Spesialistgodkjenning for leger og tannleger er regulert i spesialistforskriften. Legespesialitetene er listet opp i spesialistforskriften vedlegg 1. Forskriften trådte i kraft 1. mars 2017 for spesialistutdanningens første del for leger. Bestemmelsene som gjelder utdanningens andre og tredje del for leger, trådte i kraft 1. mars 2019. Spesialistgodkjenning for tannlegespesialitetene er også regulert her: Regler for spesialistutdanning av tannleger.

Spesialistgodkjenning for sykepleiere er regulert i forskrift om spesialistutdanning for sykepleiere. Etter denne forskriften kan det gis spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie. Forskriften trådte i kraft 1. februar 2020.

Sist faglig oppdatert: 09.09.2022 Se tidligere versjoner