Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 67a. Forbud mot bruk av meldinger etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 som grunnlag for å opprette sak mot helsepersonell i medhold av kapittel 11

Lovtekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

I de fleste tilfeller vil virksomhetens melding være foranlediget av intern melding fra enkeltpersonell. Bestemmelsen sikrer at tilsynsmyndighetene ikke kan anvende en § 3-3-melding som grunnlag for å reise tilsynssak eller begjære påtale mot helsepersonell som har meldt eller vært involvert i hendelsen.

Vernet mot administrative reaksjoner mv. er bare knyttet til den meldingen som er sendt. Det kan ilegges sanksjoner mot helsepersonell på bakgrunn av en hendelse selv om den er meldt, men selve meldingen kan ikke i seg selv danne grunnlag for å innlede sak eller fatte vedtak om reaksjon. Kunnskapen som danner grunnlag for en sanksjon, må derfor komme fra andre kilder enn selve meldingen. Det samme gjelder ved eventuell straffeforfølgning etter helsepersonelloven § 67. Det er altså ikke handlingen som er vernet ved den foreslåtte bestemmelsen. Den sier bare at tilsynsmyndigheten eller påtalemyndigheten ikke kan bruke selve meldingen til Helsedirektoratet som grunnlag for å innlede en sak mot personellet. Dersom tilsynsmyndigheten får kjennskap til saken på annen måte, for eksempel fra pasient, bruker eller pårørende, kan tilsynssak og eventuelt straffesak opprettes. Likeledes gjelder vernet bare tilsynssak eller straffesak mot enkeltpersoner, ikke virksomheten.

Mer informasjon om meldeordningen finnes i rundskrivet om spesialisthelsetjenesteloven, § 3-3

Sist faglig oppdatert: 28.06.2018 Se tidligere versjoner