Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 73. Erstatning for tap ved suspensjon og tilbakekall

Lovtekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Bestemmelsen er tatt med i loven av pedagogiske årsaker for å synliggjøre de rettigheter helsepersonell har etter alminnelige erstatningsrettslige regler i forbindelse med et ugyldig tilbakekall. Det foreligger en rettskraftig dom av 11. oktober 2010 i Oslo tingrett, der staten ble dømt til å betale erstatning på objektivt grunnlag. Staten har ikke anket denne avgjørelsen.

Sist faglig oppdatert: 28.06.2018 Se tidligere versjoner