Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 44. Journal på feil person

Lovtekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Helsepersonell som er ansvarlig for at det føres pasientjournal, skal slette journaler opprettet på feil person hvis ikke allmenne hensyn tilsier at journalen bør bevares. Sletting vil for eksempel kunne nektes hvis det er aktuelt å samle dokumentasjon for å kunne reagere overfor helsepersonell som har gjort feilen.

Nektes sletting, kan avgjørelsen klages inn til Fylkesmannen, som behandler klagen i medhold av reglene i helsepersonelloven § 43 andre og tredje ledd og bestemmelsene i pasientjournalforskriften § 15.

Sist faglig oppdatert: 28.06.2018 Se tidligere versjoner