Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Relevant regelverk

  • Reglene om direkte oppgjør som forutsetning for trygdeytelser står i folketrygdloven § 5-1 fjerde ledd.
  • Forskrift om direkte oppgjør er hjemlet i folketrygdloven § 22-2 annet ledd. 
  • Forskriftshjemmelen for plikt til å ha direkte oppgjør for leger som har fastlegeavtale med kommunen, fysioterapeuter som har avtale med kommunen om driftstilskott, og lege- og psykologspesialister som har avtale med et regionalt helseforetak, står i folketrygdloven § 22-2 a.

Sist faglig oppdatert: 01. januar 2021