Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst E50a

Takst E50a: Møtegodtgjørelse med reisetid når fysioterapeuten deltar i planlagt tverrfaglig eller flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video. Takst E50a beregnes for arbeid i inntil en halv time og deretter utløses takst E50b per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene E50a og b for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres. Takst E50a og E50b kan ikke benyttes: - ved samtidig konsultasjon - når manuellterapeut deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV. Deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L-takster. - dersom møtet blir avlyst.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt, E50b

Merknad E1: Samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose og funksjonsnivå, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, oppfølging av hjelpemiddelbehov, tilrettelegging av miljø mv. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse og behandling.

[Endret 07/21]

Ordlyden i takst E50a er endret fra 1. juli 2021. Formålet er å legge til rette for mer teamarbeid og økt samhandling rundt pasienter med store og sammensatte behov.

Et flerfaglig samarbeidsmøte innebærer at deltakerne har ulik fagbakgrunn. Ordlyden "flerfaglig" åpner for at taksten kan utløses ved samarbeidsmøte mellom en allmennfysioterapeut og f.eks. en manuellterapeut eller en psykomotorisk fysioterapeut.

Siste faglige endring: 01.07.2021 Se tidligere versjoner