Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Klage og anke

Pasienten kan klage på Helfos vedtak om individuell stønad etter blåreseptforskriften til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). Helseklages vedtak kan ankes til Trygderetten, jf. folketrygdloven § 21-12 første ledd. Helseklage forbereder ankesaken for Trygderetten, jf. trygderettsloven § 13.

Leverandører kan klage på Helfos vedtak fattet etter blåreseptforskriften § 5 andre ledd og § 6 tredje ledd til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). Helseklages vedtak er endelig, jf. forvaltningsloven § 28. Vedtaket kan bringes inn for de alminnelige domstolene for rettslig overprøving.

Siste faglige endring: 01. juli 2022