Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 5 første ledd punkt 2 – urinretensjon

Helsedirektoratets kommentarer

[Sist endret 11/23]

Det gis stønad til hydrofile tappekatetre med pose der legen vurderer at det er nødvendig med en kateteriseringsløsning som ikke krever forflytning til toalett.

Det gis stønad til kateter fra artikkelgruppen «Kateter ved særskilte kateteriseringsutfordringer» til pasienter med særskilte utfordringer med å få gjennomført kateteriseringen. Andre kateter skal være prøvd ut og være førstevalg i behandlingen. Førstegangsforskrivningen skal gjøres av en relevant spesialist.

Det gis stønad til dekning av utgifter til skyllevæsker til urologisk bruk. Det gis stønad til skyllevæsker fra artikkelgruppen «Skyllevæsker til urologisk bruk ved kateterrelaterte infeksjoner» bare til brukere med gjentatte kateterrelaterte infeksjoner som krever medikamentell behandling, og der kateterskift ikke har forhindret at infeksjon raskt gjenoppstår. Førstegangsforskrivning for denne typen skyllevæsker skal gjøres av en relevant spesialist. 

Siste faglige endring: 08.11.2023 Se tidligere versjoner