Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 5 første ledd punkt 1 – inkontinens

Helsedirektoratets kommentarer

[Endret 07/22]

Med inkontinens menes manglende evne til å regulere urinavgang/avføring på grunn av en organisk lidelse, psykisk utviklingshemming eller senil demens. Også personer med stressinkontinens og urgeinkontinens har rett til stønad.

Det kan gis stønad til hudfilm ved irritasjonsdermatitt, men ikke til forebyggende behandling. Det gis ikke stønad til salver, produkter til vask, hansker og lignende.

Det kan gis stønad til fiksering av bleier. For enkelte dyrere bleieholdere kan det gis stønad til inntil 20 bleieholdere per kalenderår.

Det kan gis stønad til inntil seksten analirrigasjonssystemer per kalenderår. Slik stønad gis bare til pasienter der legen vurderer at bruk av analirrigasjonssystem er nødvendig. Det kan gis stønad til inntil 400 kateter tilhørende analirrigasjonssystem per kalenderår.

Hos barn med nattenurese gis det stønad fra barnet fyller åtte år. Forskrivningen må være instituert av en relevant autorisert spesialist eller en lege ved

Med tilsvarende sykehusavdeling menes en sykehusavdeling som er i samsvar med de nevnte spesialitetene. Dette gjelder også poliklinikk. For eksempel kan det være krav til at søknaden skal settes fram av en spesialist i psykiatri eller tilsvarende sykehusavdeling. Dette skal forstås slik at en lege ansatt ved en psykiatrisk avdeling også kan søke.

. Det er også et vilkår at relevant behandling ikke har ført frem.

Hos barn med daginkontinens for urin og/eller avføring dekkes utgiftene fra barnet fyller fem år. Utgiftene dekkes fra barnet fyller ett år hvis barnet har varig lammelse av urinblæren og/eller endetarmen (spinale misdannelser/skader). Forskrivningen må være instituert av spesialist i pediatri, barnekirurgi, nevrologi, urologi og/eller gastrokirurgi. Det er også et vilkår at adekvat undersøkelse og behandlingsforsøk ikke har gitt tilstrekkelig effekt.

Siste faglige endring: 01.07.2022 Se tidligere versjoner