Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 3 femte ledd: stønad til reseptfrie legemidler og legemidler unntatt reseptplikt

Forskriftstekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Som hovedregel kan det ikke gis stønad til

  • reseptfrie legemidler
  • legemidler i reseptfri pakning
  • ikke-markedsførte legemidler som ville vært ansett som reseptfrie eller unntatt reseptplikt i Norge

Helsedirektoratet har besluttet at det kan gis stønad til reseptfrie legemidler i følgende tilfeller:

  • systemiske legemidler med innhold av ett vitamin eller mineral – legemidler med innhold av flere vitaminer eller mineraler kan dekkes når legemidler med innhold av ett vitamin eller mineral ikke finnes, eller ved mangelsituasjoner
  • legemidler spesifisert som unntak i vedlegg 1 til § 5-14 legemiddellisten
  • legemidler med et virkestoff som det gis stønad til ved aktuell sykdom, der det er behov for styrke og/eller formulering som ikke finnes i reseptpliktig pakning – unntaket gjelder for barn til og med 17 år

Sist faglig oppdatert: 01.07.2022 Se tidligere versjoner