Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 1 Formål

Helsedirektoratets kommentarer

Sykdom

I kongelig resolusjon av 6. juni 2003 er det presisert at forståelsen av sykdom innebærer at det ikke kan gis stønad til forebygging av sykdom hos friske personer. 

Dette innebærer blant annet at det ikke kan gis stønad til

  • reisevaksiner og forebyggende behandling mot malaria
  • legemidler som brukes til å påvise sykdom (diagnostika)
  • legemidler til infertilitetsbehandling
  • legemidler som skal benyttes som prevensjon

Legemidler til infertilitetsbehandling og legemidler som skal benyttes som prevensjon, kan man få delvis dekket etter bidragsordningen i folketrygdloven § 5-22, se rundskriv til folketrygdloven § 5-22 – bidrag til spesielle formål.

Nødvendige utgifter

Det gis bare stønad til nødvendige utgifter. Det vil si at behandlingen skal gi en dokumentert helsegevinst.

Dette innebærer blant annet at det ikke kan gis stønad til

  • homeopatiske og antroposofiske legemidler
  • legemidler som benyttes i utprøvende behandling

Kravet om "nødvendig utgift" innebærer også at det ikke skal gis stønad til andre produkter med tilnærmet lik nytte hvis de har en høyere kostnad.

Siste faglige endring: 01.07.2022 Se tidligere versjoner