Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Rammene for stønadsordningen for jordmorhjelp

Folketrygdens refusjonsordning omfatter svangerskapsomsorg ved jordmor og jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon.

Stønadsordningen omfatter ikke barselbesøk, ammeveiledning og rekvirering av cervixcytologi. Stønadsordningen omfatter heller ikke deltakelse i kurs som for eksempel fødselsforberedende kurs eller ammekurs.

Svangerskapskonsultasjoner og veiledning i familieplanlegging kan utføres av en jordmor ansatt i kommunal stilling/helsestasjon eller av en privatpraktiserende jordmor med kommunal driftsavtale. Folketrygden gir refusjon også når kommunen kjøper jordmortjenester fra regionale helseforetak som har arbeidsgiveransvar for jordmoren.

I tillegg omfattes jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon av folketrygdens refusjonsordning. Refusjon gis bare etter takstene i forskriftens kapittel II og III. Ordningen omfatter ikke svangerskapskonsultasjon utført av jordmor ansatt hos lege. Hvis en jordmor er ansatt hos en lege med rett til refusjon, kan legen fremme krav om godtgjørelse etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (lovdata.no), fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 5-4 fjerde ledd.

Siste faglige endring: 29. juni 2022