Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Jordmødre som omfattes av stønadsordningen

Det er et vilkår for stønad til jordmorhjelp at jordmoren har autorisasjon, jf. § 2 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp (lovdata.no).

Det er også et vilkår for stønad at jordmoren har direkte oppgjør med Helfo, jf. folketrygdloven § 5-1 (lovdata.no) fjerde ledd. 

Stønadsordningen omfatter jordmødre

  • som er ansatt i helsestasjon
  • med kommunal driftsavtale
  • som bistår ved hjemmefødsel eller fødsel utenfor institusjon

Siste faglige endring: 29. juni 2022