Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Helsedirektoratets kommentarer til paragrafene i forskriften

Her utdyper vi enkelte bestemmelser i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp.

Forskriften inneholder

  • kapittel I Regler
  • kapittel II Takster for svangerskapskonsultasjoner og individuell prevensjonsveiledning
  • kapittel III Takster for jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon

Folketrygdens stønad gis i form av takster for utført aktivitet.

Vilkårene for å utløse den enkelte takst fremgår av takstens ordlyd og av merknad til taksten. Videre fremgår det av taksttabellen om

  • den enkelte takst kan kombineres med andre takster i én og samme konsultasjon
  • taksten kan repeteres i én og samme konsultasjon
  • det er merknader til taksten i forskriften

Sist faglig oppdatert: 29. juni 2022