Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Behandling med sikte på organdonasjon (DBD og DCD)

Spørsmålet om å gi behandling utelukkende med sikte på donasjon kan oppstå i to situasjoner:

  • Opprettholde den intensivbehandlingen som allerede er startet.
  • Sette i gang behandling bare med sikte på donasjon (for eksempel slagpasienter). 

Behandling med sikte på donasjon er behandling der formålet er å holde sirkulasjonen i kroppen i gang mens det blir avklart om vilkårene for donasjon er til stede. Den behandlende legen kan ta beslutning om slik behandling.

Slik behandling kan ikke gis dersom en av de nærmeste pårørende nekter, se mer om samtykke fra pårørende. Det må tas hensyn til at de pårørende trenger tid for å ta stilling til spørsmål om donasjon.

Dersom vilkårene for donasjon er oppfylt, skal de pårørende informeres om behandlingen med sikte på donasjon, se pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3. Det kan være en belastning for de pårørende fordi behandlingen kan ta tid. Dette må vurderes fortløpende, i lys av kravet til forsvarlig behandling, jf. helsepersonelloven § 4.

Legen må vurdere løpende hvor lenge det er forsvarlig å gi behandling bare med sikte på donasjon. Dersom belastningen for pårørende fram til donasjon kan gjennomføres blir for stor, må dette også føre til at behandlingen blir avsluttet. Beslutningen skal tas i samråd med de nærmeste pårørende til pasienten. Se nærmere om dette i Helsedirektoratets veileder om Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling.

Siste faglige endring: 29. mars 2022