Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Kravene til dokumentasjon av helsehjelp i apotek

Utover pasientkontakt som er basert på en reseptekspedisjon, gir apotekansatte veiledning og informasjon ved kjøp av produkter eller legemidler i apotek. Generell veiledning om legemidler og produkter og som vil gjelde for mange, anses ikke som helsehjelp. Veilederen gir apotekene veiledning i hvilke situasjoner utover dette som kan anses som helsehjelp, og som i tilfelle pålegger dokumentasjonsplikt for relevante og nødvendige opplysninger.

Personlig identitet er nødvendig for å kunne føre journal. Dersom apoteket ikke har informasjon om identiteten til pasienten, skal det ikke etableres en fiktiv journal. 

Informasjon om avgrensningene mellom helsehjelp og generell veiledning gis i kapittelet "Hva som anses som helsehjelp og innholdet i dokumentasjonsplikten". Det gis først en generell veiledning om hva som anses som helsehjelp, og deretter en veiledning om innholdet i dokumentasjonsplikten.

Kapittel "Eksempler på typetilfeller" gir konkrete eksempler på hva som er å anse som dokumentasjonspliktig helsehjelp. 

Siste faglige endring: 16. mai 2023