Lovtekst:

Departementet kan gi forskrifter om at visse typer salgssteder ikke skal kunne gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Slik forskrift er gitt, se alkoholforskriften § 3-4 og merknadene til denne.