Lovtekst:

(Opphevet ved lov 8 jan 1993 nr. 23.)


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsen er opphevet.