§ 3-6.


Lovtekst

(Opphevet ved lov 8 jan 1993 nr. 23.)


Kilde: lovdata.no

Kommentar

Bestemmelsen er opphevet.