§ 10-5. Overtredelsesgebyr


Lovtekst

Kilde: lovdata.no

Kommentar

Tilføyd ved lov 22. juni 2018 nr 76 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).