§ 9-8.

Helsedirektoratets kommentarer

I § 9-8 oppstilles en bestemmelse om at kommunen kan fastsette nærmere retningslinjer for utøvelsen av kontrollen med salgs- og skjenkestedene.

Sist faglig oppdatert: 02.05.2019