Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 4-8.

Helsedirektoratets kommentarer

Bestemmelsen åpner for at alkoholholdig drikk kan plasseres i kjøleskap på hotellrom for selvservering (for eksempel minibar). Det må påses at alkoholholdig drikk i gruppe 3 ikke er tilgjengelig i de tidsrom drikk i denne gruppen ikke lovlig kan skjenkes.

Det er opp til bevillingsmyndigheten å avgjøre om slik selvservering kan finne sted. Det er bare alminnelig skjenkebevilling til overnattingssteder som kan inkludere selvservering, jf. alkoholloven § 4-4. Det kreves at bevillingen spesifikt omfatter dette og at det fremgår av bevillingsvedtaket.

Bestemmelsen andre ledd tydeliggjør bevillingshavers plikt til å sørge for at overnattingsgjester som ikke oppfyller alderskravet får tilgang til alkoholholdig og alkoholsvak drikk som for eksempel er plassert i minibar.

Se merknadene til alkoholloven § 4-4 for mer om overnattingssteder, bruk av minibar og romservice.

Siste faglige endring: 02.05.2019 Se tidligere versjoner