Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 15-1.

Helsedirektoratets kommentarer

Det er forbudt å innføre alkoholholdig drikk for personer under henholdsvis 18 og 20 år. Den som innfører alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 må ha fylt 18 år og den som innfører alkoholholdig drikk i gruppe 3 må ha fylt 20 år. Aldersgrensene er de samme som for salg, utlevering og skjenking av alkoholholdig drikk jf. alkoholloven § 1-5. Tilsvarende alderskrav ved innførsel av alkoholholdig drikk er for øvrig også regulert i tolletatens regelverk.

Bestemmelsen innebærer at tolletaten også skal føre kontroll med importørens alder når alkoholdrikken innføres som en forsendelse og ikke bare som reisegods. Tolletaten kan med hjemmel i tolloven § 1-5 første ledd bokstav c stoppe en forsendelse inneholdende alkoholholdig drikk før den når utleveringsleddet, dersom privat importør er under den fastsatte aldersgrensen.

Siste faglige endring: 02.05.2019 Se tidligere versjoner