Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.3. Radiologi ved primærutredning

Computer Tomografi (CT)

CT- tynntarm er aktuelt ved primærutredning. Det er viktig med god utvidelse av tynntarmen. Dette oppnås med kontrast i sonde eller ved at pasienten drikker kontrast. Sonde gir best utvidelse, men begge metoder har vist god diagnostisk nøyaktighet. Viktigste begrensning ved CT- tynntarm er manglende framstilling av helt overflatiske lesjoner i mucosa (Huprich et al., 2011; Soyer et al., 2013). Ved mistanke om adenokarsinom og lymfom vil intravenøs (iv) kontrast i portovenøs fase være tilstrekkelig, mens ved mistanke om NET, GIST og hypervaskulære metastaser til tynntarm er en serie med iv kontrast i arteriell fase og en serie med iv kontrast i portovenøs fase nødvendig (Kalkmann et al., 2012; Sadigh et al., 2014).

Sykdomsutbredelsen ved påvist tumor kartlegges med CT-thorax og CT-abdomen/bekken. Hvis CT- tynntarm er utført i primærutredningen, trenger en ikke gjøre en ny CT- abdomen.

CT-funn ved forskjellig typer tynntarmskreft 

Maligne tumores i tynntarm kan ved radiologisk utredning ha morfologiske funn og kontrastoppladningsmønster som indikerer diagnosen preoperativt. Disse radiologiske kjennetegnene er ikke absolutte, og ulike maligne tumores kan ha samme presentasjon. Det er viktig å være klar over at benigne tilstander også kan ha samme CT funn som maligne tumores. Det er derfor fortsatt nødvendig med histologi for å få den endelige diagnosen. Nylig ble det publisert en studie som viser at nye CT teknikker med spektral CT kan differensiere tynntarmslymfom fra adenokarsinom (Yang et al., 2019) og det er forventninger om at CT kan karakterisere tumorvevet bedre i framtiden.

Adenokarsinom 

Tumor har morfologi som ved adenokarsinom ellers i tarmtraktus, dvs polypøs, ulcererende og/ eller sirkulær. Den vanligste presentasjonen er en stenoserende tumor i duodenum eller i første del av jejunum (Anzidei et al., 2011). Ved samtidig Crohns sykdom vil adenokarsinomet ofte oppstå i siste del av ileum (Weber et al., 2015). Det kan foreligge forstørrede regionale lymfeknuter og evt. levermetastaser er ofte hypovaskulære.

NEN-nevroendokrin neoplasi (inkluderer både NET (nevroendokrin tumor) og NEC (nevroendokrin cancer)

Den vanligste presentasjonen av NEN i tynntarm er et lite tumorområde (under 2 cm) i ileum der tarmveggen har økt veggtykkelse med tidlig og kraftig kontrastopppladning. Ofte vil det være knekkdannelse i tarmen ved basis av tumor og tumorvev i mesenteriet med spikulerende overflate, kraftig kontrast oppladning og kalk. Det kan være multiple tumorfokus i tynntarm og evt. levermetastaser vil være hypervaskulære (Anzidei et al., 2011).

GIST

Tumor utgår fra bindevev i tarmveggen og har varierende størrelse ved diagnose, fra 1 til over30 cm. GIST kan oppstå i hele tynntarmen. Små tumores er homogene, velavgrensede og med moderat til kraftig kontrastoppladning. Større tumores kan være mer heterogene med uregelmessig avgrensning, blødning, sentral nekrose og varierende kontrastoppladning. Tumor kan også inneholde kalk. GIST er vanligvis ikke obstruerende til tross for stor størrelse. Det er ikke vanlig med forstørrede lymfeknuter. Levermetastasene er vanligvis hypervaskulære (Sadigh et al., 2014).

Primært tarmlymfom (non-Hodgkin) 

Lymfom i tynntarm har mange ulike radiologiske presentasjoner. I 50 % av tilfellene er det ved diagnose tidspunktet sirkulært voksende ekspansive tumormasser med dannelse av en kavitet i tarmlumen. Lymfom kan også manifestere seg med multiple tumorknuter i tynntarmen eller som en stor polypøs tumor som rager inn i tarmlumen. Tumor er vanligvis ikke obstruerende. Kontrastoppladningen i tumorvevet er moderat. Det foreligger ofte regionale lymfeknuter ved tumor og paraaortalt (Anzidei et al., 2011).

Metastaser

Metastaser til tynntarm er kjennetegnet ved multiple lesjoner. Det vil også ofte være metastatisk sykdom til andre organ. Forøvrig har metastaser til tynntarm mange ulike former og kontrastoppladningsmønster og det kan derfor være vanskelig å skille metastaser fra primære maligne tumores (Chang et al., 2014).

Anbefalinger:

  • CT- tynntarm eller MR- tynntarm anbefales som førstevalg for påvisning av tynntarmstumorer (evidensgrad C)
  • MR- tynntarm er særlig egnet der man ønsker å unngå strålebelastningen ved CT (evidensgrad C)
  • CT-thorax anbefales for påvisning av lungemetastaser ved utredning av tynntarmskreft (evidensgrad C)
  •  MR av lever anbefales for preoperativ utredning av levermetastaser

Siste faglige endring: 03. februar 2023