Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.6. Nukleærmedisinske undersøkelser

Ved nukleærmedisinsk avbildning er det spesielt viktig at henvisningen inneholder informasjon om histologi/cytologi av primærtumortumor/metastaser og aktuelle biomarkører hvis dette er kjent. Dette fordi intensiteten av opptaket i primærtumor / metastaser er sterkt avhengig av hva slags tumortype det dreier seg om, og påvirker også valg av best egnet sporstoff for avbildning. 

Hyppigst benyttet PET sporstoff i Norge er 18F-fluor merket glukose analog Fluodeoxyglukose [18F]-FDG-PET (FDG-PET). 

Ved FDG-PET undersøkelser er det viktig å vite at patologisk forhøyet fastende blodglukose påvirker sensitiviteten av undersøkelsen negativt.

Adenokarsinom

FDG-PET er velegnet for utredning av høyere tumorstadier (T4) og påvisning av lymfeknutemetastaser og fjernmetastaser. For vurdering av lavere stadier som cTis og cT1a er FDG-PET ikke anbefalt. Små lesjoner fører til redusert sensitivitet og spesifisitet..

NEN

Det vises til nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom.

GIST/Sarkom

PET har ingen rutinemessig plass i utredningen av GIST og sarkom. Se nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom.

Lymfom

De vises til nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med maligne lymfomer.

Metastaser

For utredning av metastaser til tynntarm kan FDG-PET være en egnet utredningsmetode. De fleste lavt differensierte tumorer med høy glukosemetabolisme demonstrerer økt FDG-opptak. Sensitiviteten kan dog variere avhengig av tumortype. Konferer nasjonale handlingsprogrammer vedrørende aktuell tumortype.

Anbefalinger:

  • FDG PET er indisert ved utredning av høyere tumorstadier av primært adenokarsinom, lymfeknutemetastaser og fjernmetastaser (evidensgrad C).
  • FDG PET kan være nyttig ved utredning av metastaser til tynntarm avhengig av primærtumor (evidensgrad C).

Siste faglige endring: 03. februar 2023