Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.4. Magnetisk Resonans Tomografi (MR)

En kan også bruke MR for å utrede tynntarmen. En studie fra 2016 som sammenliknet CT-tynntarm med MR-tynntarm fant en bedre diagnostisk nøyaktighet for MR spesielt ved tumor diagnostikk (Masselli et al., 2016). MR er også anbefalt når pasienten er ung og strålebelastningen er uønsket. Utvidelsen av tynntarmen oppnås som ved CT-tynntarm. MR har en god diagnostisk nøyaktighet for påvisning av tumor, men har dårligere nøyaktighet for framstilling av multiple tumores (Amzallag-Bellenger et al., 2013). Ulempen med MR- tynntarm er lang undersøkelsestid, av og til ufullstendig framstilling av andre organ (lever) og som ved CT, dårlig framstilling av overflatiske lesjoner i mucosa. Ved mistanke om adenokarsinom og lymfom vil undersøkelse med iv kontrast i portovenøs fase være tilstrekkelig, mens ved utredning av NEN, GIST og hypervaskulære metastaser til tynntarm anbefales som ved CT, en serie med iv kontrast i arteriell fase og en serie med iv kontrast i portovenøs fase.

Pasienter med levermetastaser der en trenger preoperativ undersøkelse av lever for å vurdere resektabilitet, utredes med MR av lever.

Anbefalinger:

  • CT- tynntarm eller MR- tynntarm anbefales som førstevalg for påvisning av tynntarmstumorer (evidensgrad C)
  • MR- tynntarm er særlig egnet der man ønsker å unngå strålebelastningen ved CT (evidensgrad C)
  • CT-thorax anbefales for påvisning av lungemetastaser ved utredning av tynntarmskreft (evidensgrad C)
  •  MR av lever anbefales for preoperativ utredning av levermetastaser

Siste faglige endring: 03. februar 2023