Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1. Klinikk

Symptomene på tynntarmskreft er ofte uspesifikke. I en singelsenter-studie med 217 pasienter med adenokarsinom i tynntarm hadde 66% magesmerter ved diagnose. Adenokarsinom i tynntarm var vanligvis diagnostisert i en øyeblikkelig hjelp-situasjon med obstruksjon (40%) eller blødning (24%). Tynntarmsobstruksjon var hovedsakelig observert ved svulster i jejunum og ileum, og sjeldnere i duodenum (47 versus 34%). I denne studien ble 28% diagnostisert med endoskopi, 26% ved kirurgi, 22% røntgen tarmpassasje, 18% ved CT, 3% ved ultralyd og 3% ved klinisk undersøkelse. Diagnosen ble i denne studien stilt når kreftsykdommen hadde spredt seg til lymfeknuter hos 39% og synkrone metastaser hos 35% (Dabaja et al., 2004). Tilsvarende funn ble gjort i en studie med 129 pasienter der 38 % hadde synkrone metastaser og 38% hadde lymfeknutemetastaser ved diagnosetidspunktet. Ved Crohns sykdom er diagnosen hovedsakelig stilt postoperativt etter reseksjon av et obstruert tynntarmssegment (Talamonti et al., 2002).

Siste faglige endring: 03. februar 2023