Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Forkortelser

NGICG- Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe

DF-Desmoid fibromatose

SSA-Somastatinanalog

CgA-kromogranin A

OS-Overall Survival

CRS-Cytoreduktiv kirurgi

HIPEC-Hyperterm intraperitoneal kjemoterapi

AMS-arteria mesenterica superior

BMI-body mass index

GEP-NEN- Gastrointestinalpankreatisk- Nevroendokrin Neoplasmer

NEN-nevroendokrin neoplasme

NET- nevroendokrin tumor

NEC nevroendokrin cancer

GIST-gastrointestinal stromal tumor

IBD-inflammatorisk tarmsykdom

FAP-Familiær adenomatøs polypose

PJS- Peutz-Jeghers syndrom

CA19-9-karbohydrat antigen 19-9

CEA-carcinoembryonalt antigen

CT-Computer Tomografi

MR- Magnetisk Resonans Tomografi

CTAA- CT abdominal angiografi

MSI-mikrosatellitt instabilitet

dMMR-mismatch repair deficient

18F FDG-PET -2-(18F)-fluoro-2-deoxy-D-glukose positronemisjonstomografi

EUS-endoskopisk ultralyd

FNA-finnålsaspirasjon

NCCN - National Comprehensive Cancer Network

MiNEN-blandet nevroendokrin-ikke nevroendokrin neoplasi

MDT-multidisiplinære team

DF-Desmoid fibromatose

Sist faglig oppdatert: 03. februar 2023