Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1. Ultralyd

Ultralyd hos personer uten palpasjonsfunn og uten risikofaktorer (tidligere stråling, familieanamnese, kjent genetisk disposisjon) er unødvendig og anbefales derfor ikke som rutinemessig screeningmetode.

Vanligvis er det ingen indikasjon for generell screening. Familiær opphopning av thyroidea-carcinom kan imidlertid være grunn for individuell og familiær screening. Ved tidligere stråleeksposisjon bør terskelen for malignitetsutredning av glandula thyroidea være lavere enn ellers, men det anbefales ikke generell screening hos slike pasienter heller.

Ved arvelig thyroideacarcinom gjelder spesielle anbefalinger, inkludert profylaktisk kirurgi særlig ved arvelig MTC (viser til punkt om profylaktisk kirurgi).

Siste faglige endring: 30. juni 2017