Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Calcitoninscreening ved knutestruma

Rutinemessig analyse av s-calcitonin hos pasienter med knute i thyroidea er kontroversielt. Små MTC kan være en utfordring ved FNC, og det finnes en relativ høy rate falskt negative svar slik at det er ønskelig å forbedre den diagnostiske sensitivitet. Flere store studier har vist at s-calcitonin konsentrasjonen (avhengig av type assay) er tett korrelert med C-celle-hyperplasi og tumordiameter både ved sporadisk og familiær MTC. Måling av s-calcitonin hos pasienter med thyroideaknuter er derfor anbefalt i flere internasjonale retningslinjer. Noen studier tyder på at calcitoninscreening kan forbedre prognosen siden pasienter kan diagnostiseres før manifestasjon av symptomatisk MTC, men det foreligger ikke klar evidens. Særlig med hensyn til MTC insidens er antallet pasienter med thyroideaknuter som må undersøkes (screenes) for å identifisere en pasient med tidlig og potensielt kurabel sporadisk MTC veldig høy. I tillegg er det usikkert om identifikasjon av slike små MTC alltid har biologisk/klinisk betydning (overutredning/overbehandling). Ytterligere uavklarte spørsmål er ved hvilken knutediameter målingen bør foretas, og ved hvilke intervaller kontroller bør gjennomføres. Calcitoninmåling er logistisk sett mer krevende enn mange andre hormonprøver. Blodprøver må umiddelbart fryses etter sentrifugering, og det er i Norge kun få laboratorier som tilbyr calcitoninmåling.

I Norge anbefales derfor ikke generell calcitoninscreening. Ved klinisk mistanke om medullær cancer eller knuter med mikroforkalkninger bør s-calcitonin imidlertid analyseres. S-calcitonin bør også vurderes hos alle pasienter som skal opereres siden operasjonsstrategi kan påvirkes.

Generell calcitoninmåling hos pasienter med thyroideaknuter bør vurderes på universitetssykehus eller sykehus der laboratoriene tilbyr calcitoninanalyser.

Siste faglige endring: 30. juni 2017