Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.3. Oppfølging

Det er ønskelig å redusere den totale stråledosen fra gjentatte diagnostiske bildebehandlings­prosedyrer for pasienten uten å gå på akkord med kvaliteten på oppfølgingen. Dette er spesielt viktig hos pasienter som er under 35 år ved diagnosetidspunktet. MR av lymfeknuter i abdomen- og bekkenområdene er den foretrukne metoden for å undersøke retroperitoneum under oppfølging.

Ultralyd kan også utføres hvis den nødvendige kompetansen er tilgjengelig. Ultralyd av retro­peritoneum er imidlertid vanligvis mindre sensitiv når det gjelder å oppdage retro­peritoneale lymfeknuter enn MR eller CT. I tvilstilfeller skal det derfor utføres en MR-undersøkelse. Siden CT er assosiert med uønsket total stråledose for unge pasienter hvis det gjentas mange ganger under oppfølgingen, anbefales det å utføre MR minst én gang årlig hvis det brukes ultralyd i oppfølgingen.

MR utføres i henhold til prinsippene i Bildeprotokollen. Det er nødvendig med dialog med den ansvarlige radiologen for å sikre at prinsippene i protokollen og årsakene til oppfølgingen er forstått fullt ut.

Siste faglige endring: 15. april 2021