Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Diagnostikk og stadiebestemmelse

Ultralyd brukes til å bekrefte en intratestikulær masse, mikroforkalkninger, forekomst av synkrone svulster og til å måle volumet av begge testikler. Andre bildebehandlingsprosedyrer av testiklene bør ikke utføres rutinemessig.

Computertomografi (CT) thorax, abdomen og bekken er nødvendig som en del av primær­stadie­bestemmelseen. Orale og intravenøse kontrastmedier er obligatorisk ved baseline. Hvis det blir funnet en solitær eller flere små (<5 mm) lungenoduler, må beslutningen om biopsi eller oppfølging tas individuelt for hver pasient (MacMahon et al., 2017).

Ved tolkning av retroperitoneale lymfeknuter ved CT, uavhengig av hvilke størrelseskriterier som brukes for metastaser, bør den begrensede sensitiviteten og spesifisiteten for karakteri­sering av lymfeknuter vurderes i den kliniske håndteringen (Forsberg et al., 1986; Hale et al., 2018). Derfor er differensieringen mellom de kliniske stadiene I og IIA upålitelig, hvis ß-hCG og AFP er normale. En detaljert beskrivelse av lokalisasjonen, antallet og størrelsen på lymfeknutene, helst i tre dimensjoner, men i det minste med målene på de to lengste perpendikulære aksiale diametrene bør være med i radiologirapporten (Handbook for reporting results of cancer treatment., 1979; Honecker et al., 2018). MR av abdomen og bekken er forbundet med lignende begrensninger i sensitivitet og spesifisitet i stadiebestemmelsesituasjonen (Hale et al., 2018; Sohaib et al., 2009), og har ikke vist seg å gi ytterligere informasjon for denne sykdommen. MR er det foretrukne alternativet hos pasienter der intravenøse kontrastmedier ikke kan gis.

På grunnlag av tilgjengelige data har FDG-PET ikke vist seg å forbedre sensitiviteten for stadie­bestemmelse av testikkelkreft sammenlignet med CT-undersøkelse alene (Albers, Bender, et al., 1999; M. de Wit et al., 2008; Huddart et al., 2007; Spermon, De Geus-Oei, Kiemeney, Witjes, & Oyen, 2002). I denne gjeldende prospektive behandlingsprotokollen anbefales PET-skanninger før behandling for metastatisk seminom med lavt volum.

MR er den foretrukne metoden for å undersøke forekomsten av hjerne- eller skjelett­metas­taser. Se Stadiebestemmelseundersøkelser for indikasjoner. Andre undersøkelser bør utføres i henhold til symptomer

Siste faglige endring: 15. april 2021