Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.7. Stadiebestemmelseundersøkelser

Tester som skal utføres etter orkiektomi – kliniske stadiebestemmelseprosedyrer

  • Serumnivåer av AFP, ß-hCG, LDH, (PLAP er valgfritt).
  • Serumnivåer av LH, FSH, testosteron og SHBG.
  • CT thorax, abdomen og bekken med intravenøs og oral kontrast, hvis ikke gjort før orkiektomi. Hvis det er klinisk indikasjon på at avansert metastatisk sykdom foreligger, skal CT gjøres før orkiektomien.
  • MR av hjernen er nødvendig hos pasienter med kliniske symptomer eller tegn som indikerer hjernemetastaser, hvis ß-hCG er > 50 000, massive lungemetastaser samt hos pasienter med ikke-pulmonale viscerale metastaser.
  • MR av ryggrad og bekken er nødvendig hos pasienter med kliniske symptomer eller tegn på skjelettmetastaser og hos pasienter med ikke-pulmonale viscerale metastaser.
  • Andre undersøkelser kan indiseres individuelt.
  • Følg tumormarkører ukentlig til nadir/normalisering i henhold til halveringstid. Hos pasienter som er antatt å være i stadium I, eller hvis det er tvil om stadiet, fortsettes det til restadiebestemmelseen er fullført.
  • En restadiebestemmelse med CT og tumormarkører, som ovenfor, bør gjøres for alle pasienter som antas å være stadium I-pasienter og har non-seminom 6–8 uker fra orkiektomi.

Eventuelle klare avvik fra plottene for halveringstid indikerer metastatisk sykdom, og dermed avsluttes observasjonsperioden.

PLAP kan også analyseres i seminom og er forbundet med metastatisk sykdom når den er forhøyet hos en ikke-røyker.

Hvis det er symptomer eller tegn til metastatisk sykdom, skal pasienten umiddelbart henvises til en kreftavdeling for videre evaluering og behandling.

Prognostisk gruppeklassifisering ved metastatisk sykdom bør utføres umiddelbart før behandling.

Pasienter med lett forstørrede paraaortale lymfeknuter/  mistenkte metastaser i antatt klinisk stadium IIA med negativ markører

Lett forstørrede retroperitoneale lymfeknuter <2 cm hos pasienter uten forhøyede tumormarkører representerer et diagnostisk problem. Disse lymfeknutene kan være benigne eller representere metastaser. Det anbefales en observasjonsperiode på 8 uker (seminom) /
6–8 uker (non-seminom) med en restadiebestemmelse med mindre metastatisk sykdom bekreftes av en biopsi. Se Metastatisk seminom, avsnitt Seminom i klinisk stadium IIA–IIB (≤ 3 cm), om Kjemoterapi og Metastatisk non-seminom, avsnitt Non-seminom CS IIA Mk-. 

Serumnivåer av ß-hCG og AFP må overvåkes annenhver uke i løpet av dette observasjons­intervallet.

Positronemisjonstomografi (PET)-CT kan tilføre informasjon om seminomer, men er ikke nødvendigvis pålitelig når det gjelder mindre lymfeknuter. Selv om en PET-CT er positiv, kan en biopsi vurderes hvis det er mulig.

Hos pasienter med lav-volum metastatisk seminom (< 3 cm i axialplan) er preoperativ PET-CT obligatorisk for alle pasienter som er planlagt for kirurgi.

Hvis stadiet fortsatt er usikkert etter en 6–8 ukers observasjonsperiode, er ytterligere observasjon berettiget, alternativt kan en laparaskopisk lymfeknutebiopsi/-reseksjon være et alternativ. Hvis en biopsi ikke er mulig, kan en unilateral RPLND vurderes og diskuteres på et regionalt eller nasjonalt multidisiplinært teammøte, MDT.

Kjemoterapi (eller strålebehandling) bør ikke initieres med mindre det er sikker metastatisk sykdom (f.eks. vekst eller positiv biopsi).

Siste faglige endring: 15. april 2021