Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.1. (RPLND)

Tverrfaglig tilnærming er obligatorisk, og alle pasienter registreres i vår prospektive popula­sjons­baserte studie RETROP. De kirurgiske prosedyrene skal utføres på sentre med adekvat kombinert kompetanse og erfaring med behandling av germinalcellekreft og kirurgi etter kjemoterapi.

Indikasjoner

Det anbefales en primær RPLND hos pasienter med vedvarende markørnegativ non-seminom CS IIA, se flytskjema: Appendix VII, hos pasienter med rent teratom i testikkelen og metastatisk sykdom med lavt volum (Foster et al., 1996; Stephenson et al., 2007), og hos pasienter med CS I med maligne somatiske trans­for­ma­sjoner (Honecker et al., 2018).

Primær RPLND er et foretrukket alternativ for seminom CS IIA-B med 1–2 lymfeknuter med 10–30 mm som største aksial diameter, både i primær setting og etter tilbakefall i CS I etter overvåkning eller adjuvant karboplatin (B. Hu & Daneshmand, 2018; Pierorazio & Biles, 2019), flytskjema: Appendix IV.

Da ingen ikke-invasive metoder, inkludert PET, eller prognostiske modeller kan predikere histologi eller differensiering i restvev, er RPLND av gjenværende tumorvev etter kjemoterapi (største transversale diameter ≥ 10 mm, normalisering av markør) obligatorisk for non-seminom (Ehrlich, Brames, Beck, Foster, & Einhorn, 2010; Fizazi et al., 2001; Fossa, Ous, Lien, & Stenwig, 1989; Kollmannsberger, Daneshmand, et al., 2010; Risk & Foster, 2011).

Ved gjenværende lesjoner < 10 mm (største transversale diameter) etter kjemoterapi, er en PC-RPLND ikke obligatorisk. Det er imidlertid fare for gjenværende kreft eller teratom. En PC‑RPLND kan vurderes hvis 1) det var forekomst av teratom i den primære histologien, 2) det er lav grad av krymping, eller 3) det er en cystisk komponent i restmassen i område 1–8.

RPLND-templater

Før templatene blir bestemt, er det viktig å evaluere radiologien både før og etter kjemoterapi og sørge for at alle områder med forstørrede lymfeknuter blir eksidert (Cho et al., 2017; Heidenreich, Paffenholz, Nestler, & Pfister, 2018).

RPLND-templater.png
 
    1.  

Høyre unilateralt templat

Område 1, 2, 4, 5, 7 og 9

Ved forekomst av en radiologisk synlig masse i område 3 eller 6 bør bilateralt templat benyttes. tillegg

Venstre unilateralt templat

Område 3, 6, 8 og 10

Ved forekomst av en radiologisk synlig masse i område 2 ELLER 5, bør både 2 OG 5 reseseres i tillegg

Bilateralt templat

Område 1–8 OG 9 (høyresidig primærtumor) ELLER 10 (venstresidig primærtumor)

Siste faglige endring: 15. april 2021