2.4. Diagnoser og diagnosekoder relatert til TMD

Målgruppen for denne teksten er helsepersonell.

Det er ikke slik at en diagnose nødvendigvis utløser behandling. Behandling er aktuelt i de tilfeller der pasienten har plager av en slik intensitet/karakter at behandling er indisert.

Det kan være aktuelt med en eller flere diagnoser for hver enkelt pasient.

DC/TMD diagnoser

Denne retningslinjen omfatter de mest vanlige diagnosene relatert til TMD og er sammenfallende med diagnosegruppene som er inkludert i diagnostiseringssystemet DC/TMD.

 1. Myalgi (muskelsmerter) – Smerter i tyggemuskulatur som påvirkes av kjevebevegelse.
  • Lokal myalgi – Smerter som ved palpasjon av muskel forblir lokalt.
  • Myofascielle smerter – Smerter som ved palpasjon av muskel går ut over palpasjonsområdet.
  • Myofascielle refererte smerter – Smerter som ved palpasjon av muskel går ut over muskelens avgrensing.
 2. Artralgi (leddsmerter) – Smerter i kjeveledd som påvirkes av kjevebevegelse.
 3. TMD-relatert hodepine – Hodepine i tinningregionen som påvirkes av kjevebevegelse.
 4. Forskyvning av leddskive med normalisering (initialt forskjøvet leddskive som glir på plass ved kjevebevegelse) – Kjennetegnes ofte av kjeveleddslyd i form av klikkelyd ved kjevebevegelse. Vekslende kjevelåsning med begrenset gapeevne kan forekomme.
 5. Forskyvning av leddskive uten normalisering (permanent forskjøvet leddskive) uten eller med begrenset gapeevne – Kjennetegnes ofte av kjevelåsning med begrenset gapeevne.
 6. Hypermobilitet, inkludert kjeveleddsluksasjon (kjeven "går ut av ledd").
 7. Degenerativ kjeveleddsykdom (osteoartiritt/-artrose) – Kjennetegnes ofte av kjeveleddslyd i form av skrapelyd ved kjevebevegelse.

ICD-10 og ICPC-2 diagnosekoder

I tabellene under er de mest brukte ICD-10 og ICPC-2 diagnosekodene for diagnoser relatert til TMD listet opp. Tabellene er ikke uttømmende.

ICD-10 kode  
K07.6 Kjeveleddslidelser (overordnet kode for kjeveledd)
S03.0 Dislokasjon av kjeve: leddskive, kjeveledd, underkjeve
M79.1 Myalgi
G44.8 Andre spesifiserte hodepinesyndromer
R51 Hodepine: Ansiktssmerter INA (ikke nærmere angitt)
M24.4 Residiverende dislokasjon eller subluksasjon av ledd
M19.0 Primær artrose i andre ledd
M19.1 Posttraumatisk artrose i andre ledd
M19.2 Andre sekundære artroser

 

ICPC-2 kode   
L07 Kjeve symptomer / plager
L80 Dislokasjon / subluksasjon
L18 Utbredte muskelsmerter / fibromyalgi
L99 Muskel- og skjelettsykdom IKA (ikke klassifisert annet sted)
L91 Artrose IKA (ikke klassifisert annet sted)
N03 Ansiktssmerte

Sist faglig oppdatert: 21. november 2016