Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.4. Diagnoser og diagnosekoder relatert til TMD

Målgruppen for denne teksten er helsepersonell.

Det er ikke slik at en diagnose nødvendigvis utløser behandling. Behandling er aktuelt i de tilfeller der pasienten har plager av en slik intensitet/karakter at behandling er indisert.

Det kan være aktuelt med en eller flere diagnoser for hver enkelt pasient.

DC/TMD diagnoser

Denne retningslinjen omfatter de mest vanlige diagnosene relatert til TMD og er sammenfallende med diagnosegruppene som er inkludert i diagnostiseringssystemet DC/TMD.

 1. Myalgi (muskelsmerter) – Smerter i tyggemuskulatur som påvirkes av kjevebevegelse.
  • Lokal myalgi – Smerter som ved palpasjon av muskel forblir lokalt.
  • Myofascielle smerter – Smerter som ved palpasjon av muskel går ut over palpasjonsområdet.
  • Myofascielle refererte smerter – Smerter som ved palpasjon av muskel går ut over muskelens avgrensing.
 2. Artralgi (leddsmerter) – Smerter i kjeveledd som påvirkes av kjevebevegelse.
 3. TMD-relatert hodepine – Hodepine i tinningregionen som påvirkes av kjevebevegelse.
 4. Forskyvning av leddskive med normalisering (initialt forskjøvet leddskive som glir på plass ved kjevebevegelse) – Kjennetegnes ofte av kjeveleddslyd i form av klikkelyd ved kjevebevegelse. Vekslende kjevelåsning med begrenset gapeevne kan forekomme.
 5. Forskyvning av leddskive uten normalisering (permanent forskjøvet leddskive) uten eller med begrenset gapeevne – Kjennetegnes ofte av kjevelåsning med begrenset gapeevne.
 6. Hypermobilitet, inkludert kjeveleddsluksasjon (kjeven "går ut av ledd").
 7. Degenerativ kjeveleddsykdom (osteoartiritt/-artrose) – Kjennetegnes ofte av kjeveleddslyd i form av skrapelyd ved kjevebevegelse.

ICD-10 og ICPC-2 diagnosekoder

I tabellene under er de mest brukte ICD-10 og ICPC-2 diagnosekodene for diagnoser relatert til TMD listet opp. Tabellene er ikke uttømmende.

ICD-10 kode  
K07.6 Kjeveleddslidelser (overordnet kode for kjeveledd)
S03.0 Dislokasjon av kjeve: leddskive, kjeveledd, underkjeve
M79.1 Myalgi
G44.8 Andre spesifiserte hodepinesyndromer
R51 Hodepine: Ansiktssmerter INA (ikke nærmere angitt)
M24.4 Residiverende dislokasjon eller subluksasjon av ledd
M19.0 Primær artrose i andre ledd
M19.1 Posttraumatisk artrose i andre ledd
M19.2 Andre sekundære artroser

 

ICPC-2 kode   
L07 Kjeve symptomer / plager
L80 Dislokasjon / subluksasjon
L18 Utbredte muskelsmerter / fibromyalgi
L99 Muskel- og skjelettsykdom IKA (ikke klassifisert annet sted)
L91 Artrose IKA (ikke klassifisert annet sted)
N03 Ansiktssmerte

Siste faglige endring: 21. november 2016