Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.2. DC/TMD – Utredningsstøtte for de vanligste diagnosene relatert til TMD

Målgruppen for denne teksten er helsepersonell.

I tilfeller der symptomene blir vedvarende kan det være behov for en mer omfattende utredning. Utredningsstøtte som DC/TMD (Diagnostic Criteria for TMD) kan da være aktuelt å benytte. DC/TMD er et validert diagnostiseringsverktøy som inkluderer prosedyrer for anamnese og klinisk undersøkelse av personer med TMD-plager. Systemet er utarbeidet for tannleger/tannlegespesialister, men kan også benyttes av andre behandlere. DC/TMD inneholder verktøy både for vurdering av somatiske forhold (akse I) og for kartlegging av psykososial status og tilstandens/smertens påvirkning på allmenn funksjon (akse II).

Akse I: Anbefalinger om hvordan den kliniske undersøkelsen kan utføres og hvilke spørsmål som bør stilles som grunnlag for å stille en eller flere diagnoser.

Akse II: Smerte påvirker oss kognitivt, emosjonelt og handlingsmessig. Dette kan bidra til å opprettholde og forverre tilstanden. Hvordan en pasient mestrer og opplever smerte og hvordan tilstanden påvirker pasientens psykososiale situasjon er av betydning både for behandling og for prognose. DC/TMD inkluderer verktøy for vurdering av smerteopplevelse/-mestring, psykisk helse og psykososial funksjon.

  • DC/TMD Smertetegning (PDF) – Smertetegningen omfatter hele kroppen og gir en oversikt over lokalisasjon og utbredelse av pasientens smerter. Samtidig smerte i andre deler av kroppen er vanlig hos personer med vedvarende TMD-plager og utgjør en risiko både for utvikling og forverring av tilstanden. Et sammensatt smertebilde kan være indikasjon for kompletterende utredning og behandling. Vanlige samtidige smertetilstander er hodepine, nakke- og ryggsmerter.
  • DC/TMD Gradert kronisk smerteskala (GCPS) (PDF) – Smerteskalaen registrerer ansiktssmertenes intensitet og hvordan smertene påvirker daglig aktivitet (allmenn funksjon).
  • DC/TMD Begrensinger av kjevefunksjon (JFLS-8) (PDF) – Registrering av hvor mye tilstanden begrenser vanlig kjevefunksjon/-aktivitet. Nyttig i oppfølgingen, for måling av endring over tid.
  • DC/TMD Screening for angst og depresjon (PHQ-4) (PDF) – Enkel screening med poengberegning som kan gi en indikasjon på angst og/eller depresjon. Screeningen har fire spørsmål, to for angst og to for depresjon. Pasienten bør vurderes nærmere ved 3 eller mer poeng sammenlagt for de to spørsmålene for angst (spørsmål 1 og 2) eller ved 3 eller mer poeng sammenlagt for de to spørsmålene for depresjon (spørsmål 3 og 4). For en mer utfyllende vurdering kan PHQ-9 og/eller GAD-7 benyttes. Smerte og psykisk helse påvirkes gjensidig. Depresjon, angst og stress er en risiko for utvikling av TMD-plager og er assosiert med langvarige TMD-smerter. Et helhetsbilde av pasienten inkludert informasjon om pasientens psykiske helse er av stor betydning både for behandling og for vurdering av prognose.

DC/TMD er utarbeidet på engelsk og er under oversettelse til flere språk. Svensk oversettelse av DC/TMD (PDF) er tilgjengelig og det arbeides med en norsk oversettelse.

Referanser

  1. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW, Lowe B. An Ultra-Brief Screening Scale for Anxiety and Depression: The PHQ-4. Psychosomatics. 2009;50:613-621.
  2. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW. The PHQ-9: Validity of a brief depression severitymeasure. J Gen Intern Med. 2001;16:606-613.
  3. List T, Ekberg EC, Ernberg M, Svensson P, Alstergren P. Ny diagnostik för de vanligaste temporomandibulära dysfunktionerna för användning i allmäntandvården – DC/TMD. Nor Tannlegeforen Tid. 2014;124:142-50.
  4. Schiffman E, Ohrbach R, Truelove E, Look J, Anderson G, Goulet JP, et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research Applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network* and Orofacial Pain Special Interest Groupdagger. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28:6-27.
  5. Slade GD, Fillingim RB, et al. Summary of Findings From the OPPERA Prospective Cohort Study of Incidence of First-Onset Temporomandibular Disorder: Implications and Future Directions. J Pain. 2013;14(12 Suppl):T116-24.
  6. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. A brief measure for assessing generalizedanxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006;166:1092-1097.

Siste faglige endring: 21. november 2016