7. Vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse hos gravide

Sist faglig oppdatert: 27. august 2019