KAPITTEL 5
Rutinemålinger i blodet til gravide

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 27. august 2019