Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.2. Strålebehandling

Palliativ strålebehandling brukes som tumorrettet og symptomlindrende behandling ved sarkom etter samme prinsipper som for andre kreftsykdommer, og har erfaringsmessig en betydelig plass. Standard fraksjo­nering er 3 Gy x 10-13 (Koontz, Clough, & Halperin, 2006). Det er mindre data vedrørende nytten av engangs­fraksjoner ved skjelettmetastaser ved sarkom enn ved metastatisk karsinom, men engangsfraksjoner i form av 8 Gy x 1 kan benyttes, særlig der den kliniske behandlingsindikasjonen er smertelindring (Evidensgrad C/D).

Siste faglige endring: 28. februar 2022